YAF

YAF
abbr. and/or acronym.

Young America Foundation

abbr. and/or acronym.

Young Americans for Freedom


American Life League. Abbreviations and acronyms. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • yaf — yaf·fil; yaf·fin·gale; yaf·fle; yaf·fler; …   English syllables

 • Yaf — Yaf, obs. imp. of {Give}. [AS. geaf, imp. of giefan to give. See {Give}] Gave. See {Give}. Chaucer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • yafəsi — ə. Yafəsə aid olan, Yafəsdən olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • YAF — may stand for:* Hong Kong Youth Arts Foundation * Young Americans for Freedom * Young America s Foundation * Young Artists Forum, Palestine …   Wikipedia

 • yaf — yaf, yafe obs. pa. tense of give v …   Useful english dictionary

 • yafəsi — sif. Yafəslərə aid olan, onlara xas olan. Yafəsi tayfalar. Yafəsi dillər yaxud yafəs dilləri – akad. N. Y. Marrın əvvəlcə Qafqaz dillərinin sami və hami dillərinə qohumluğunu göstərmək üçün tətbiq etdiyi, sonralar isə Aralıq dənizi hövzəsi və Ön… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yafəs(i)lər — cəm <Bibliya əfsanəsinə görə: Nuhun üç oğlundan ən kiçiyinin, dünyadakı tayfaların ulu babası, əcdadı sayılan Yafəsin adından> Qafqazın, Ön Asiyanın, Aralıq dənizi ölkələrinin, Pireneyin bir hissəsində yaşayan, yaxud vaxtilə yaşamış xalqlar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yaf|fle — «YAF uhl», noun. Dialect. the green woodpecker. ╂[imitative of its cry] …   Useful english dictionary

 • YAF — Young Americans for Freedom (Governmental » US Government) Young Americans for Freedom (Community) * Young Adult Fellowship (Community » Religion) * Young Architects Forum (Community » Non Profit Organizations) * Yugoslav Air Force (Governmental… …   Abbreviations dictionary

 • yaf — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Yaka (Democratic Republic of Congo) …   Names of Languages ISO 639-3

 • YAF — Young Angry Female …   Glossary of chat acronyms & text shorthand

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”